Преглед на файлове

post.ch/evoting documentation

master
Swisspost преди 9 месеца
родител
ревизия
33a046160a
променени са 6 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    documentation/Complete_Verifiability_Formal_Proof_Report.pdf
 2. Двоични данни
    documentation/Complete_Verifiability_Security_Proof_Report.pdf
 3. Двоични данни
    documentation/Privacy_Formal_Proof_Report.pdf
 4. Двоични данни
    documentation/Privacy_Security_Proof_Report.pdf
 5. Двоични данни
    documentation/eVoting_System_Documentation.pdf
 6. Двоични данни
    documentation/eVoting_System_Dokumentation.pdf

Двоични данни
documentation/Complete_Verifiability_Formal_Proof_Report.pdf Целия файл


Двоични данни
documentation/Complete_Verifiability_Security_Proof_Report.pdf Целия файл


Двоични данни
documentation/Privacy_Formal_Proof_Report.pdf Целия файл


Двоични данни
documentation/Privacy_Security_Proof_Report.pdf Целия файл


Двоични данни
documentation/eVoting_System_Documentation.pdf Целия файл


Двоични данни
documentation/eVoting_System_Dokumentation.pdf Целия файл


Loading…
Отказ
Запис