Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

661 B

Installing On Debian (Ubuntu)

Installations and Updates on Ubuntu are handled through the built in package manager apt. All you need to do is add our code signing key, add our release repository and install the app. The commands you need to run are listeed below.

wget -qO - https://gpmdp.xyz/bintray-public.key.asc | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.bintray.com/marshallofsound/deb debian main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/gpmdp.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install google-play-music-desktop-player

When you want to update the player, simply run sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade