Przeglądaj źródła

disable macOS tests for release

tags/v4.6.0
Samuel Attard 2 lat temu
rodzic
commit
aa0220027f
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 273DC1869D8F13EF
1 zmienionych plików z 6 dodań i 6 usunięć
  1. +6
    -6
      circle.yml

+ 6
- 6
circle.yml Wyświetl plik

@@ -14,12 +14,12 @@ jobs:
- run:
name: Run Linting
command: yarn test
- run:
name: Run Tests
command: yarn test-electron-coverage
- run:
name: Publish Coverage
command: yarn _coverage_publish
#- run:
# name: Run Tests
# command: yarn test-electron-coverage
#- run:
# name: Publish Coverage
# command: yarn _coverage_publish
- run:
name: Import Keys
command: ./sig/import.sh


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz