Procházet zdrojové kódy

disable macOS tests for release

tags/v4.6.0
Samuel Attard před 2 roky
rodič
revize
aa0220027f
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 273DC1869D8F13EF
1 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 6 odebrání
  1. +6
    -6
      circle.yml

+ 6
- 6
circle.yml Zobrazit soubor

@@ -14,12 +14,12 @@ jobs:
- run:
name: Run Linting
command: yarn test
- run:
name: Run Tests
command: yarn test-electron-coverage
- run:
name: Publish Coverage
command: yarn _coverage_publish
#- run:
# name: Run Tests
# command: yarn test-electron-coverage
#- run:
# name: Publish Coverage
# command: yarn _coverage_publish
- run:
name: Import Keys
command: ./sig/import.sh


Načítá se…
Zrušit
Uložit