Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/12665/head
GiteaBot 1 year ago
parent
commit
23f064e813
  1. 37
      options/locale/locale_tr-TR.ini

37
options/locale/locale_tr-TR.ini

@ -771,7 +771,7 @@ branch=Dal
tree=Ağaç
clear_ref='Geçerli referansı temizle'
filter_branch_and_tag=Dal veya biçim imini filtrele
branches=Dallar
branches=Dal
tags=Biçim İmleri
issues=Konular
pulls=Değişiklik İstekleri
@ -858,7 +858,7 @@ editor.user_no_push_to_branch=Kullanıcı dala gönderemez
editor.require_signed_commit=Dal imzalı bir işleme gerektirir
commits.desc=Kaynak kodu değişiklik geçmişine göz atın.
commits.commits=İşlemeler
commits.commits=İşleme
commits.no_commits=Ortak bir işleme yok. '%s' ve '%s' tamamen farklı geçmişlere sahip.
commits.search=İşlemeleri ara…
commits.search.tooltip=Anahtar kelimeleri "yazar:", "yorumcu:", "sonra:" veya "önce:", örneğin; "eski haline yazan: Alice önce: 2019-04-01" önekleyebilirsiniz.
@ -1189,7 +1189,7 @@ pulls.title_desc=<code>%[2]s</code> içindeki %[1]d işlemeyi <code id="branch_t
pulls.merged_title_desc=%[4]s <code>%[2]s</code> içindeki %[1]d işleme <code>%[3]s</code> ile birleştirdi
pulls.change_target_branch_at='hedef dal <b>%s</b> adresinden <b>%s</b>%s adresine değiştirildi'
pulls.tab_conversation=Sohbet
pulls.tab_commits=İşlemeler
pulls.tab_commits=İşleme
pulls.tab_files=Değiştirilen Dosyalar
pulls.reopen_to_merge=Lütfen birleştirme gerçekleştirmek için bu değişiklik isteğini yeniden açın.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Dal silindiğinden bu değişiklik isteği yeniden açılamaz.
@ -1339,7 +1339,7 @@ activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Aktif Çekme İsteği
activity.merged_prs_count_1=Birleştirilmiş Değişiklik İsteği
activity.merged_prs_count_n=Birleştirilmiş Çekme İsteği
activity.opened_prs_count_1=Önerilen Değişiklik İsteği
activity.opened_prs_count_n=Önerilen Değişiklik İstekleri
activity.opened_prs_count_n=Önerilen Değişiklik İsteği
activity.title.user_1=%d kullanıcı
activity.title.user_n=%d kullanıcı
activity.title.prs_1=%d Değişiklik isteği
@ -1372,23 +1372,23 @@ activity.no_git_activity=Bu dönemde herhangi bir işleme yapılmamıştır.
activity.git_stats_exclude_merges=Birleştirmeler hariç,
activity.git_stats_author_1=%d yazar
activity.git_stats_author_n=%d yazar
activity.git_stats_pushed_1=itti
activity.git_stats_pushed_n=itti
activity.git_stats_commit_1=%d işleme
activity.git_stats_commit_n=%d işleme
activity.git_stats_push_to_branch=%s 'e ve
activity.git_stats_push_to_all_branches=tüm dallara.
activity.git_stats_pushed_1=
activity.git_stats_pushed_n=
activity.git_stats_commit_1=%d işlemeyi
activity.git_stats_commit_n=%d işlemeyi
activity.git_stats_push_to_branch=%s dalına ve
activity.git_stats_push_to_all_branches=tüm dallara gönderdi.
activity.git_stats_on_default_branch=%s üzerinde,
activity.git_stats_file_1=%d dosya
activity.git_stats_file_n=%d dosya
activity.git_stats_files_changed_1=değişti
activity.git_stats_files_changed_n=değişti
activity.git_stats_additions=ve olmuş
activity.git_stats_additions=,
activity.git_stats_addition_1=%d ekleme oldu
activity.git_stats_addition_n=%d ekleme ve
activity.git_stats_addition_n=%d ekleme,
activity.git_stats_and_deletions=ve
activity.git_stats_deletion_1=%d silme oldu
activity.git_stats_deletion_n=%d silme
activity.git_stats_deletion_n=%d silme oldu
search=Ara
search.search_repo=Depo ara
@ -1463,6 +1463,17 @@ settings.transfer_desc=Bu depoyu bir kullanıcıya veya yönetici haklarına sah
settings.transfer_notices_1=- Bireysel bir kullanıcıya aktarırsanız depoya erişiminizi kaybedersiniz.
settings.transfer_notices_2=- Sahip (-yardımcı) olduğunuz bir organizasyona devrederseniz, depoya erişmeye devam edersiniz.
settings.transfer_form_title=Onaylamak için depo adını girin:
settings.signing_settings=İmza Doğrulama Ayarları
settings.trust_model=İmza Güven Modeli
settings.trust_model.default=Varsayılan Güven Modeli
settings.trust_model.default.desc=Bu kurulum için varsayılan depo güven modelini kullanın.
settings.trust_model.collaborator=Katkıcı
settings.trust_model.collaborator.long=Katkıcı: Katkıcıların imzalarına güvenin
settings.trust_model.collaborator.desc=Bu deponun katkıcılarının geçerli imzaları "güvenilir" olarak işaretlenecektir - (işleyen ile eşleşse de eşleşmese de). Aksi takdirde, imzanın işleyenle eşleşmesi durumunda geçerli imzalar "güvenilmez", eşleşmiyorsa "eşleşmemiş" olarak işaretlenir.
settings.trust_model.committer=İşleyen
settings.trust_model.committer.long=İşleyen: İşleyenlerle eşleşen imzalara güvenin (Bu, GitHub ile eşleşir ve Gitea imzalı işlemeleri işleyen olarak Gitea'ya sahip olmaya zorlar)
settings.trust_model.collaboratorcommitter=Katkıcı+İşleyen
settings.trust_model.collaboratorcommitter.long=Katkıcı+İşleyen: İşleyenle eşleşen katkıcıların imzalarına güvenin
settings.wiki_delete=Wiki Verisini Sil
settings.wiki_delete_desc=Depo wiki verilerini silmek kalıcıdır ve geri alınamaz.
settings.wiki_delete_notices_1=- Bu işlem, %s için depo wiki'sini kalıcı olarak siler ve devre dışı bırakır.

Loading…
Cancel
Save